Less More Up Down Hide
Linux Kernel Cross Compile Tests

Test Details 2.6.32-rc5-git1/i386/defconfig/compile

id

68190

version

2.6.32-rc5-git1

startdate

2009-10-17 02:20:01.623014+00

enddate

2009-10-17 02:36:14.316225+00

success

t

testtype

compile

project

linux-kernel

owner

xtest@xenon.starfleet

legacyid

state

3

arch

i386

build-disk-space-used

216M

config

defconfig

gcc-version

4.3.1 (GCC)

host-gcc-version

4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)

ld-version

2.18.50.0.8.20080709

org-version

2.6.32-rc5-git1

test

compile

total-disk-space-used

638M

vmlinux-size

12113814

log

# /usr/cc218/4.3:/usr/cc218/i686/bin:/usr/src/xtest/bin:/usr/src/xtest/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 6
SUBLEVEL = 32
EXTRAVERSION = -rc5-git1
NAME = Man-Eating Seals of Antiquity
## XP /usr/cc218/4.3:/usr/cc218/i686/bin
## make HOSTCC=gcc-4.1 ARCH=i386 CROSS_COMPILE=i686-linux- CROSS32_COMPILE= O=out/i386 defconfig
 HOSTCC scripts/basic/fixdep
 HOSTCC scripts/basic/docproc
 HOSTCC scripts/basic/hash
 GEN   out/i386/Makefile
 HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
 HOSTCC scripts/kconfig/kxgettext.o
 SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
 SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
 SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
 HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
 HOSTLD scripts/kconfig/conf
*** Default configuration is based on 'i386_defconfig'
#
# configuration written to .config
#
## make HOSTCC=gcc-4.1 ARCH=i386 CROSS_COMPILE=i686-linux- CROSS32_COMPILE= O=out/i386 
 GEN   out/i386/Makefile
scripts/kconfig/conf -s arch/x86/Kconfig
 Using as source for kernel
 GEN   out/i386/Makefile
 CHK   include/linux/version.h
 UPD   include/linux/version.h
 CHK   include/linux/utsrelease.h
 UPD   include/linux/utsrelease.h
 SYMLINK include/asm -> include/asm-x86
 CC   kernel/bounds.s
 GEN   include/linux/bounds.h
 CC   arch/x86/kernel/asm-offsets.s
 GEN   include/asm/asm-offsets.h
 CALL  /scripts/checksyscalls.sh
 CC   scripts/mod/empty.o
 HOSTCC scripts/mod/mk_elfconfig
 MKELF  scripts/mod/elfconfig.h
 HOSTCC scripts/mod/file2alias.o
 HOSTCC scripts/mod/modpost.o
 HOSTCC scripts/mod/sumversion.o
 HOSTLD scripts/mod/modpost
 HOSTCC scripts/selinux/mdp/mdp
 HOSTCC scripts/kallsyms
 HOSTCC scripts/pnmtologo
 HOSTCC scripts/conmakehash
 CC   init/main.o
 CHK   include/linux/compile.h
 UPD   include/linux/compile.h
 CC   init/version.o
 CC   init/do_mounts.o
 CC   init/do_mounts_rd.o
 CC   init/do_mounts_initrd.o
 CC   init/do_mounts_md.o
 LD   init/mounts.o
 CC   init/initramfs.o
 CC   init/calibrate.o
 LD   init/built-in.o
 HOSTCC usr/gen_init_cpio
 GEN   usr/initramfs_data.cpio
 AS   usr/initramfs_data.o
 LD   usr/built-in.o
 AS   arch/x86/crypto/aes-i586-asm_32.o
 CC   arch/x86/crypto/aes_glue.o
 LD   arch/x86/crypto/aes-i586.o
 LD   arch/x86/crypto/built-in.o
 CC   arch/x86/kernel/process_32.o
 CC   arch/x86/kernel/signal.o
 AS   arch/x86/kernel/entry_32.o
 CC   arch/x86/kernel/traps.o
 CC   arch/x86/kernel/irq.o
 CC   arch/x86/kernel/irq_32.o
 CC   arch/x86/kernel/dumpstack_32.o
 CC   arch/x86/kernel/time.o
 CC   arch/x86/kernel/ioport.o
 CC   arch/x86/kernel/ldt.o
 CC   arch/x86/kernel/dumpstack.o
 CC   arch/x86/kernel/setup.o
 CC   arch/x86/kernel/x86_init.o
 CC   arch/x86/kernel/i8259.o
 CC   arch/x86/kernel/irqinit.o
 CC   arch/x86/kernel/probe_roms_32.o
 CC   arch/x86/kernel/sys_i386_32.o
 CC   arch/x86/kernel/i386_ksyms_32.o
 CC   arch/x86/kernel/bootflag.o
 CC   arch/x86/kernel/e820.o
 CC   arch/x86/kernel/pci-dma.o
 CC   arch/x86/kernel/quirks.o
 CC   arch/x86/kernel/i8237.o
 CC   arch/x86/kernel/topology.o
 CC   arch/x86/kernel/kdebugfs.o
 CC   arch/x86/kernel/alternative.o
 CC   arch/x86/kernel/i8253.o
 CC   arch/x86/kernel/pci-nommu.o
 CC   arch/x86/kernel/tsc.o
 CC   arch/x86/kernel/io_delay.o
 CC   arch/x86/kernel/rtc.o
 CC   arch/x86/kernel/trampoline.o
 CC   arch/x86/kernel/process.o
 CC   arch/x86/kernel/i387.o
 CC   arch/x86/kernel/xsave.o
 CC   arch/x86/kernel/ptrace.o
 CC   arch/x86/kernel/tls.o
 CC   arch/x86/kernel/step.o
 CC   arch/x86/kernel/stacktrace.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/boot.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/sleep.o
 LDS   arch/x86/kernel/acpi/realmode/wakeup.lds
 AS   arch/x86/kernel/acpi/realmode/wakeup.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/realmode/wakemain.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/realmode/video-mode.o
 AS   arch/x86/kernel/acpi/realmode/copy.o
 AS   arch/x86/kernel/acpi/realmode/bioscall.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/realmode/regs.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/realmode/video-vga.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/realmode/video-vesa.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/realmode/video-bios.o
 LD   arch/x86/kernel/acpi/realmode/wakeup.elf
 OBJCOPY arch/x86/kernel/acpi/realmode/wakeup.bin
 AS   arch/x86/kernel/acpi/wakeup_rm.o
 AS   arch/x86/kernel/acpi/wakeup_32.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/cstate.o
 CC   arch/x86/kernel/acpi/processor.o
 LD   arch/x86/kernel/acpi/built-in.o
 CC   arch/x86/kernel/apic/apic.o
 CC   arch/x86/kernel/apic/probe_32.o
 CC   arch/x86/kernel/apic/ipi.o
 CC   arch/x86/kernel/apic/nmi.o
 CC   arch/x86/kernel/apic/io_apic.o
 LD   arch/x86/kernel/apic/built-in.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/intel_cacheinfo.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/addon_cpuid_features.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/proc.o
 MKCAP  arch/x86/kernel/cpu/capflags.c
 CC   arch/x86/kernel/cpu/capflags.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/powerflags.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/common.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/vmware.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/hypervisor.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/sched.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/bugs.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/cmpxchg.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/intel.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/amd.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/cyrix.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/centaur.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/transmeta.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/umc.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/perf_event.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/cpufreq/acpi-cpufreq.o
 LD   arch/x86/kernel/cpu/cpufreq/built-in.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mcheck/mce.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mcheck/mce-severity.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mcheck/mce_intel.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mcheck/mce_amd.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mcheck/threshold.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mcheck/therm_throt.o
 LD   arch/x86/kernel/cpu/mcheck/built-in.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/main.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/if.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/generic.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/state.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/cleanup.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/amd.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/cyrix.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/centaur.o
 LD   arch/x86/kernel/cpu/mtrr/built-in.o
 CC   arch/x86/kernel/cpu/perfctr-watchdog.o
 LD   arch/x86/kernel/cpu/built-in.o
 CC   arch/x86/kernel/reboot.o
 CC   arch/x86/kernel/msr.o
 CC   arch/x86/kernel/cpuid.o
 CC   arch/x86/kernel/early-quirks.o
 CC   arch/x86/kernel/smp.o
 CC   arch/x86/kernel/smpboot.o
 CC   arch/x86/kernel/tsc_sync.o
 CC   arch/x86/kernel/setup_percpu.o
 AS   arch/x86/kernel/trampoline_32.o
 CC   arch/x86/kernel/mpparse.o
 CC   arch/x86/kernel/reboot_fixups_32.o
 CC   arch/x86/kernel/machine_kexec_32.o
 AS   arch/x86/kernel/relocate_kernel_32.o
 CC   arch/x86/kernel/crash.o
 CC   arch/x86/kernel/crash_dump_32.o
 CC   arch/x86/kernel/kprobes.o
 CC   arch/x86/kernel/module.o
 CC   arch/x86/kernel/efi.o
 CC   arch/x86/kernel/efi_32.o
 AS   arch/x86/kernel/efi_stub_32.o
 CC   arch/x86/kernel/doublefault_32.o
 CC   arch/x86/kernel/vm86_32.o
 CC   arch/x86/kernel/early_printk.o
 CC   arch/x86/kernel/hpet.o
 CC   arch/x86/kernel/k8.o
 CC   arch/x86/kernel/pcspeaker.o
 CC   arch/x86/kernel/microcode_core.o
 CC   arch/x86/kernel/microcode_intel.o
 CC   arch/x86/kernel/microcode_amd.o
 LD   arch/x86/kernel/microcode.o
 CC   arch/x86/kernel/check.o
 LD   arch/x86/kernel/built-in.o
 AS   arch/x86/kernel/head_32.o
 CC   arch/x86/kernel/head32.o
 CC   arch/x86/kernel/head.o
 CC   arch/x86/kernel/init_task.o
 LDS   arch/x86/kernel/vmlinux.lds
 CC [M] arch/x86/kernel/test_nx.o
 CC   arch/x86/mm/init.o
 CC   arch/x86/mm/init_32.o
 CC   arch/x86/mm/fault.o
 CC   arch/x86/mm/ioremap.o
 CC   arch/x86/mm/extable.o
 CC   arch/x86/mm/pageattr.o
 CC   arch/x86/mm/mmap.o
 CC   arch/x86/mm/pat.o
 CC   arch/x86/mm/pgtable.o
 CC   arch/x86/mm/physaddr.o
 CC   arch/x86/mm/gup.o
 CC   arch/x86/mm/setup_nx.o
 CC   arch/x86/mm/tlb.o
 CC   arch/x86/mm/pgtable_32.o
 CC   arch/x86/mm/iomap_32.o
 CC   arch/x86/mm/hugetlbpage.o
 CC   arch/x86/mm/highmem_32.o
 LD   arch/x86/mm/built-in.o
 LDS   arch/x86/vdso/vdso32/vdso32.lds
 AS   arch/x86/vdso/vdso32/note.o
 AS   arch/x86/vdso/vdso32/int80.o
 VDSO  arch/x86/vdso/vdso32-int80.so.dbg
 OBJCOPY arch/x86/vdso/vdso32-int80.so
 AS   arch/x86/vdso/vdso32/sysenter.o
 VDSO  arch/x86/vdso/vdso32-sysenter.so.dbg
 OBJCOPY arch/x86/vdso/vdso32-sysenter.so
 AS   arch/x86/vdso/vdso32.o
 CC   arch/x86/vdso/vdso32-setup.o
 VDSOSYM arch/x86/vdso/vdso32-int80-syms.lds
 VDSOSYM arch/x86/vdso/vdso32-sysenter-syms.lds
 VDSOSYM arch/x86/vdso/vdso32-syms.lds
 LD   arch/x86/vdso/built-in.o
 LD   arch/x86/built-in.o
 CC   kernel/sched.o
 CC   kernel/fork.o
 CC   kernel/exec_domain.o
 CC   kernel/panic.o
 CC   kernel/printk.o
 CC   kernel/cpu.o
 CC   kernel/exit.o
 CC   kernel/itimer.o
 TIMEC  kernel/timeconst.h
 CC   kernel/time.o
 CC   kernel/softirq.o
 CC   kernel/resource.o
 CC   kernel/sysctl.o
 CC   kernel/capability.o
 CC   kernel/ptrace.o
 CC   kernel/timer.o
 CC   kernel/user.o
 CC   kernel/signal.o
 CC   kernel/sys.o
 CC   kernel/kmod.o
 CC   kernel/workqueue.o
 CC   kernel/pid.o
 CC   kernel/rcupdate.o
 CC   kernel/extable.o
 CC   kernel/params.o
 CC   kernel/posix-timers.o
 CC   kernel/kthread.o
 CC   kernel/wait.o
 CC   kernel/kfifo.o
 CC   kernel/sys_ni.o
 CC   kernel/posix-cpu-timers.o
 CC   kernel/mutex.o
 CC   kernel/hrtimer.o
 CC   kernel/rwsem.o
 CC   kernel/nsproxy.o
 CC   kernel/srcu.o
 CC   kernel/semaphore.o
 CC   kernel/notifier.o
 CC   kernel/ksysfs.o
 CC   kernel/pm_qos_params.o
 CC   kernel/sched_clock.o
 CC   kernel/cred.o
 CC   kernel/async.o
 CC   kernel/groups.o
 CC   kernel/freezer.o
 CC   kernel/profile.o
 CC   kernel/sysctl_check.o
 CC   kernel/stacktrace.o
 CC   kernel/irq/handle.o
 CC   kernel/irq/manage.o
 CC   kernel/irq/spurious.o
 CC   kernel/irq/resend.o
 CC   kernel/irq/chip.o
 CC   kernel/irq/devres.o
 CC   kernel/irq/autoprobe.o
 CC   kernel/irq/proc.o
 CC   kernel/irq/migration.o
 CC   kernel/irq/pm.o
 LD   kernel/irq/built-in.o
 CC   kernel/power/main.o
 CC   kernel/power/console.o
 CC   kernel/power/process.o
 CC   kernel/power/suspend.o
 CC   kernel/power/swsusp.o
 CC   kernel/power/hibernate.o
 CC   kernel/power/snapshot.o
 CC   kernel/power/swap.o
 CC   kernel/power/user.o
 CC   kernel/power/hibernate_nvs.o
 CC   kernel/power/poweroff.o
 LD   kernel/power/built-in.o
 CC   kernel/time/timekeeping.o
 CC   kernel/time/ntp.o
 CC   kernel/time/clocksource.o
 CC   kernel/time/jiffies.o
 CC   kernel/time/timer_list.o
 CC   kernel/time/timecompare.o
 CC   kernel/time/timeconv.o
 CC   kernel/time/clockevents.o
 CC   kernel/time/tick-common.o
 CC   kernel/time/tick-broadcast.o
 CC   kernel/time/tick-oneshot.o
 CC   kernel/time/tick-sched.o
 CC   kernel/time/timer_stats.o
 LD   kernel/time/built-in.o
 CC   kernel/trace/trace_clock.o
 CC   kernel/trace/ring_buffer.o
 CC   kernel/trace/trace.o
 CC   kernel/trace/trace_output.o
 CC   kernel/trace/trace_stat.o
 CC   kernel/trace/trace_printk.o
 CC   kernel/trace/trace_sched_switch.o
 CC   kernel/trace/trace_nop.o
 CC   kernel/trace/blktrace.o
 CC   kernel/trace/trace_events.o
 CC   kernel/trace/trace_export.o
 CC   kernel/trace/trace_event_profile.o
 CC   kernel/trace/trace_events_filter.o
 CC   kernel/trace/power-traces.o
 LD   kernel/trace/built-in.o
 CC   kernel/futex.o
 CC   kernel/rtmutex.o
 CC   kernel/dma.o
 CC   kernel/smp.o
 CC   kernel/spinlock.o
 CC   kernel/uid16.o
 CC   kernel/module.o
 CC   kernel/kallsyms.o
 CC   kernel/acct.o
 CC   kernel/kexec.o
 CC   kernel/cgroup.o
 CC   kernel/cgroup_freezer.o
 CC   kernel/cpuset.o
 CC   kernel/ns_cgroup.o
 CC   kernel/utsname.o
 CC   kernel/user_namespace.o
 CC   kernel/pid_namespace.o
 CC   kernel/res_counter.o
 CC   kernel/stop_machine.o
 CC   kernel/audit.o
 CC   kernel/auditfilter.o
 CC   kernel/audit_watch.o
 CC   kernel/auditsc.o
 CC   kernel/audit_tree.o
 CC   kernel/kprobes.o
 CC   kernel/seccomp.o
 CC   kernel/rcutree.o
 CC   kernel/relay.o
 CC   kernel/utsname_sysctl.o
 CC   kernel/delayacct.o
 CC   kernel/taskstats.o
 CC   kernel/tsacct.o
 CC   kernel/tracepoint.o
 CC   kernel/sched_cpupri.o
 CC   kernel/perf_event.o
 LD   kernel/built-in.o
 CC   mm/bootmem.o
 CC   mm/filemap.o
 CC   mm/mempool.o
 CC   mm/oom_kill.o
 CC   mm/fadvise.o
 CC   mm/maccess.o
 CC   mm/page_alloc.o
 CC   mm/page-writeback.o
 CC   mm/readahead.o
 CC   mm/swap.o
 CC   mm/truncate.o
 CC   mm/vmscan.o
 CC   mm/shmem.o
 CC   mm/prio_tree.o
 CC   mm/util.o
 CC   mm/mmzone.o
 CC   mm/vmstat.o
 CC   mm/backing-dev.o
 CC   mm/page_isolation.o
 CC   mm/mm_init.o
 CC   mm/mmu_context.o
 CC   mm/fremap.o
 CC   mm/highmem.o
 CC   mm/madvise.o
 CC   mm/memory.o
 CC   mm/mincore.o
 CC   mm/mlock.o
 CC   mm/mmap.o
 CC   mm/mprotect.o
 CC   mm/mremap.o
 CC   mm/msync.o
 CC   mm/rmap.o
 CC   mm/vmalloc.o
 CC   mm/pagewalk.o
 CC   mm/init-mm.o
 CC   mm/bounce.o
 CC   mm/page_io.o
 CC   mm/swap_state.o
 CC   mm/swapfile.o
 CC   mm/thrash.o
 CC   mm/dmapool.o
 CC   mm/hugetlb.o
 CC   mm/shmem_acl.o
 CC   mm/slub.o
 CC   mm/percpu.o
 LD   mm/built-in.o
 CC   fs/open.o
 CC   fs/read_write.o
 CC   fs/file_table.o
 CC   fs/super.o
 CC   fs/char_dev.o
 CC   fs/stat.o
 CC   fs/exec.o
 CC   fs/pipe.o
 CC   fs/namei.o
 CC   fs/fcntl.o
 CC   fs/ioctl.o
 CC   fs/readdir.o
 CC   fs/select.o
 CC   fs/fifo.o
 CC   fs/dcache.o
 CC   fs/inode.o
 CC   fs/attr.o
 CC   fs/bad_inode.o
 CC   fs/file.o
 CC   fs/filesystems.o
 CC   fs/namespace.o
 CC   fs/seq_file.o
 CC   fs/xattr.o
 CC   fs/libfs.o
 CC   fs/fs-writeback.o
 CC   fs/pnode.o
 CC   fs/drop_caches.o
 CC   fs/splice.o
 CC   fs/sync.o
 CC   fs/utimes.o
 CC   fs/stack.o
 CC   fs/fs_struct.o
 CC   fs/buffer.o
 CC   fs/bio.o
 CC   fs/block_dev.o
 CC   fs/direct-io.o
 CC   fs/mpage.o
 CC   fs/ioprio.o
 CC   fs/autofs4/init.o
 CC   fs/autofs4/inode.o
 CC   fs/autofs4/root.o
 CC   fs/autofs4/symlink.o
 CC   fs/autofs4/waitq.o
 CC   fs/autofs4/expire.o
 CC   fs/autofs4/dev-ioctl.o
 LD   fs/autofs4/autofs4.o
 LD   fs/autofs4/built-in.o
 CC   fs/debugfs/inode.o
 CC   fs/debugfs/file.o
 LD   fs/debugfs/debugfs.o
 LD   fs/debugfs/built-in.o
 CC   fs/devpts/inode.o
 LD   fs/devpts/devpts.o
 LD   fs/devpts/built-in.o
 CC   fs/ext3/balloc.o
 CC   fs/ext3/bitmap.o
 CC   fs/ext3/dir.o
 CC   fs/ext3/file.o
 CC   fs/ext3/fsync.o
 CC   fs/ext3/ialloc.o
 CC   fs/ext3/inode.o
 CC   fs/ext3/ioctl.o
 CC   fs/ext3/namei.o
 CC   fs/ext3/super.o
 CC   fs/ext3/symlink.o
 CC   fs/ext3/hash.o
 CC   fs/ext3/resize.o
 CC   fs/ext3/ext3_jbd.o
 CC   fs/ext3/xattr.o
 CC   fs/ext3/xattr_user.o
 CC   fs/ext3/xattr_trusted.o
 CC   fs/ext3/acl.o
 CC   fs/ext3/xattr_security.o
 LD   fs/ext3/ext3.o
 LD   fs/ext3/built-in.o
 CC   fs/fat/cache.o
 CC   fs/fat/dir.o
 CC   fs/fat/fatent.o
 CC   fs/fat/file.o
 CC   fs/fat/inode.o
 CC   fs/fat/misc.o
 CC   fs/fat/namei_msdos.o
 CC   fs/fat/namei_vfat.o
 LD   fs/fat/fat.o
 LD   fs/fat/vfat.o
 LD   fs/fat/msdos.o
 LD   fs/fat/built-in.o
 CC   fs/hugetlbfs/inode.o
 LD   fs/hugetlbfs/hugetlbfs.o
 LD   fs/hugetlbfs/built-in.o
 CC   fs/isofs/namei.o
 CC   fs/isofs/inode.o
 CC   fs/isofs/dir.o
 CC   fs/isofs/util.o
 CC   fs/isofs/rock.o
 CC   fs/isofs/export.o
 CC   fs/isofs/joliet.o
 CC   fs/isofs/compress.o
 LD   fs/isofs/isofs.o
 LD   fs/isofs/built-in.o
 CC   fs/jbd/transaction.o
 CC   fs/jbd/commit.o
 CC   fs/jbd/recovery.o
 CC   fs/jbd/checkpoint.o
 CC   fs/jbd/revoke.o
 CC   fs/jbd/journal.o
 LD   fs/jbd/jbd.o
 LD   fs/jbd/built-in.o
 CC   fs/lockd/clntlock.o
 CC   fs/lockd/clntproc.o
 CC   fs/lockd/host.o
 CC   fs/lockd/svc.o
 CC   fs/lockd/svclock.o
 CC   fs/lockd/svcshare.o
 CC   fs/lockd/svcproc.o
 CC   fs/lockd/svcsubs.o
 CC   fs/lockd/mon.o
 CC   fs/lockd/xdr.o
 CC   fs/lockd/grace.o
 CC   fs/lockd/xdr4.o
 CC   fs/lockd/svc4proc.o
 LD   fs/lockd/lockd.o
 LD   fs/lockd/built-in.o
 CC   fs/nfs/client.o
 CC   fs/nfs/dir.o
 CC   fs/nfs/file.o
 CC   fs/nfs/getroot.o
 CC   fs/nfs/inode.o
 CC   fs/nfs/super.o
 CC   fs/nfs/nfs2xdr.o
 CC   fs/nfs/direct.o
 CC   fs/nfs/pagelist.o
 CC   fs/nfs/proc.o
 CC   fs/nfs/read.o
 CC   fs/nfs/symlink.o
 CC   fs/nfs/unlink.o
 CC   fs/nfs/write.o
 CC   fs/nfs/namespace.o
 CC   fs/nfs/mount_clnt.o
 CC   fs/nfs/dns_resolve.o
 CC   fs/nfs/cache_lib.o
 CC   fs/nfs/nfsroot.o
 CC   fs/nfs/nfs3proc.o
 CC   fs/nfs/nfs3xdr.o
 CC   fs/nfs/nfs3acl.o
 CC   fs/nfs/nfs4proc.o
 CC   fs/nfs/nfs4xdr.o
 CC   fs/nfs/nfs4state.o
 CC   fs/nfs/nfs4renewd.o
 CC   fs/nfs/delegation.o
 CC   fs/nfs/idmap.o
 CC   fs/nfs/callback.o
 CC   fs/nfs/callback_xdr.o
 CC   fs/nfs/callback_proc.o
 CC   fs/nfs/nfs4namespace.o
 CC   fs/nfs/sysctl.o
 LD   fs/nfs/nfs.o
 LD   fs/nfs/built-in.o
 CC   fs/nfs_common/nfsacl.o
 LD   fs/nfs_common/nfs_acl.o
 LD   fs/nfs_common/built-in.o
 CC   fs/nls/nls_base.o
 CC   fs/nls/nls_cp437.o
 CC   fs/nls/nls_ascii.o
 CC   fs/nls/nls_iso8859-1.o
 CC   fs/nls/nls_utf8.o
 LD   fs/nls/built-in.o
 CC   fs/notify/fsnotify.o
 CC   fs/notify/notification.o
 CC   fs/notify/group.o
 CC   fs/notify/inode_mark.o
 CC   fs/notify/dnotify/dnotify.o
 LD   fs/notify/dnotify/built-in.o
 CC   fs/notify/inotify/inotify.o
 CC   fs/notify/inotify/inotify_fsnotify.o
 CC   fs/notify/inotify/inotify_user.o
 LD   fs/notify/inotify/built-in.o
 LD   fs/notify/built-in.o
 CC   fs/partitions/check.o
 CC   fs/partitions/amiga.o
 CC   fs/partitions/mac.o
 CC   fs/partitions/msdos.o
 CC   fs/partitions/osf.o
 CC   fs/partitions/sgi.o
 CC   fs/partitions/sun.o
 CC   fs/partitions/efi.o
 CC   fs/partitions/karma.o
 LD   fs/partitions/built-in.o
 CC   fs/proc/mmu.o
 CC   fs/proc/task_mmu.o
 CC   fs/proc/inode.o
 CC   fs/proc/root.o
 CC   fs/proc/base.o
 CC   fs/proc/generic.o
 CC   fs/proc/array.o
 CC   fs/proc/proc_tty.o
 CC   fs/proc/cmdline.o
 CC   fs/proc/cpuinfo.o
 CC   fs/proc/devices.o
 CC   fs/proc/interrupts.o
 CC   fs/proc/loadavg.o
 CC   fs/proc/meminfo.o
 CC   fs/proc/stat.o
 CC   fs/proc/uptime.o
 CC   fs/proc/version.o
 CC   fs/proc/softirqs.o
 CC   fs/proc/proc_sysctl.o
 CC   fs/proc/proc_net.o
 CC   fs/proc/kcore.o
 CC   fs/proc/vmcore.o
 CC   fs/proc/kmsg.o
 CC   fs/proc/page.o
 LD   fs/proc/proc.o
 LD   fs/proc/built-in.o
 CC   fs/quota/dquot.o
 CC   fs/quota/quota_v2.o
 CC   fs/quota/quota_tree.o
 CC   fs/quota/quota.o
 LD   fs/quota/built-in.o
 CC   fs/ramfs/inode.o
 CC   fs/ramfs/file-mmu.o
 LD   fs/ramfs/ramfs.o
 LD   fs/ramfs/built-in.o
 CC   fs/sysfs/inode.o
 CC   fs/sysfs/file.o
 CC   fs/sysfs/dir.o
 CC   fs/sysfs/symlink.o
 CC   fs/sysfs/mount.o
 CC   fs/sysfs/bin.o
 CC   fs/sysfs/group.o
 LD   fs/sysfs/built-in.o
 CC   fs/eventpoll.o
 CC   fs/anon_inodes.o
 CC   fs/signalfd.o
 CC   fs/timerfd.o
 CC   fs/eventfd.o
 CC   fs/aio.o
 CC   fs/locks.o
 CC   fs/binfmt_misc.o
 CC   fs/binfmt_script.o
 CC   fs/binfmt_elf.o
 CC   fs/mbcache.o
 CC   fs/posix_acl.o
 CC   fs/xattr_acl.o
 CC   fs/generic_acl.o
 CC   fs/dcookies.o
 LD   fs/built-in.o
 CC   ipc/util.o
 CC   ipc/msgutil.o
 CC   ipc/msg.o
 CC   ipc/sem.o
 CC   ipc/shm.o
 CC   ipc/ipcns_notifier.o
 CC   ipc/ipc_sysctl.o
 CC   ipc/mqueue.o
 CC   ipc/namespace.o
 CC   ipc/mq_sysctl.o
 LD   ipc/built-in.o
 CC   security/keys/gc.o
 CC   security/keys/key.o
 CC   security/keys/keyring.o
 CC   security/keys/keyctl.o
 CC   security/keys/permission.o
 CC   security/keys/process_keys.o
 CC   security/keys/request_key.o
 CC   security/keys/request_key_auth.o
 CC   security/keys/user_defined.o
 CC   security/keys/proc.o
 CC   security/keys/sysctl.o
 LD   security/keys/built-in.o
 CC   security/selinux/avc.o
 CC   security/selinux/hooks.o
 CC   security/selinux/selinuxfs.o
 CC   security/selinux/netlink.o
 CC   security/selinux/nlmsgtab.o
 CC   security/selinux/netif.o
 CC   security/selinux/netnode.o
 CC   security/selinux/netport.o
 CC   security/selinux/exports.o
 CC   security/selinux/netlabel.o
 LD   security/selinux/selinux.o
 CC   security/selinux/ss/ebitmap.o
 CC   security/selinux/ss/hashtab.o
 CC   security/selinux/ss/symtab.o
 CC   security/selinux/ss/sidtab.o
 CC   security/selinux/ss/avtab.o
 CC   security/selinux/ss/policydb.o
 CC   security/selinux/ss/services.o
 CC   security/selinux/ss/conditional.o
 CC   security/selinux/ss/mls.o
 LD   security/selinux/ss/ss.o
 LD   security/selinux/ss/built-in.o
 LD   security/selinux/built-in.o
 CC   security/commoncap.o
 CC   security/min_addr.o
 CC   security/security.o
 CC   security/capability.o
 CC   security/lsm_audit.o
 LD   security/built-in.o
 CC   crypto/api.o
 CC   crypto/cipher.o
 CC   crypto/compress.o
 CC   crypto/algapi.o
 CC   crypto/scatterwalk.o
 CC   crypto/proc.o
 CC   crypto/ablkcipher.o
 CC   crypto/blkcipher.o
 CC   crypto/ahash.o
 CC   crypto/shash.o
 CC   crypto/algboss.o
 CC   crypto/testmgr.o
 LD   crypto/crypto.o
 CC   crypto/crypto_wq.o
 LD   crypto/crypto_algapi.o
 CC   crypto/aead.o
 LD   crypto/crypto_blkcipher.o
 CC   crypto/chainiv.o
 CC   crypto/eseqiv.o
 LD   crypto/crypto_hash.o
 CC   crypto/pcompress.o
 LD   crypto/cryptomgr.o
 CC   crypto/hmac.o
 CC   crypto/md5.o
 CC   crypto/sha1_generic.o
 CC   crypto/ecb.o
 CC   crypto/cbc.o
 CC   crypto/des_generic.o
 CC   crypto/aes_generic.o
 CC   crypto/arc4.o
 CC   crypto/authenc.o
 CC   crypto/rng.o
 CC   crypto/krng.o
 LD   crypto/built-in.o
 CC   block/elevator.o
 CC   block/blk-core.o
 CC   block/blk-tag.o
 CC   block/blk-sysfs.o
 CC   block/blk-barrier.o
 CC   block/blk-settings.o
 CC   block/blk-ioc.o
 CC   block/blk-map.o
 CC   block/blk-exec.o
 CC   block/blk-merge.o
 CC   block/blk-softirq.o
 CC   block/blk-timeout.o
 CC   block/blk-iopoll.o
 CC   block/ioctl.o
 CC   block/genhd.o
 CC   block/scsi_ioctl.o
 CC   block/bsg.o
 CC   block/noop-iosched.o
 CC   block/as-iosched.o
 CC   block/deadline-iosched.o
 CC   block/cfq-iosched.o
 LD   block/built-in.o
 CC   drivers/acpi/tables.o
 CC   drivers/acpi/blacklist.o
 CC   drivers/acpi/osl.o
 CC   drivers/acpi/utils.o
 CC   drivers/acpi/reboot.o
 CC   drivers/acpi/wakeup.o
 CC   drivers/acpi/sleep.o
 CC   drivers/acpi/proc.o
 CC   drivers/acpi/bus.o
 CC   drivers/acpi/glue.o
 CC   drivers/acpi/scan.o
 CC   drivers/acpi/ec.o
 CC   drivers/acpi/dock.o
 CC   drivers/acpi/pci_root.o
 CC   drivers/acpi/pci_link.o
 CC   drivers/acpi/pci_irq.o
 CC   drivers/acpi/pci_bind.o
 CC   drivers/acpi/power.o
 CC   drivers/acpi/system.o
 CC   drivers/acpi/event.o
 CC   drivers/acpi/cm_sbs.o
 CC   drivers/acpi/video_detect.o
 CC   drivers/acpi/processor_core.o
 CC   drivers/acpi/processor_throttling.o
 CC   drivers/acpi/processor_idle.o
 CC   drivers/acpi/processor_thermal.o
 CC   drivers/acpi/processor_perflib.o
 LD   drivers/acpi/acpi.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dsfield.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dsmthdat.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dsopcode.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dswexec.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dswscope.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dsmethod.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dsobject.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dsutils.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dswload.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dswstate.o
 CC   drivers/acpi/acpica/dsinit.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evevent.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evregion.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evsci.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evxfevnt.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evmisc.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evrgnini.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evxface.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evxfregn.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evgpe.o
 CC   drivers/acpi/acpica/evgpeblk.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exconfig.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exfield.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exnames.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exoparg6.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exresolv.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exstorob.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exconvrt.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exfldio.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exoparg1.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exprep.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exresop.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exsystem.o
 CC   drivers/acpi/acpica/excreate.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exmisc.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exoparg2.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exregion.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exstore.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exutils.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exdump.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exmutex.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exoparg3.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exresnte.o
 CC   drivers/acpi/acpica/exstoren.o
 CC   drivers/acpi/acpica/hwacpi.o
 CC   drivers/acpi/acpica/hwgpe.o
 CC   drivers/acpi/acpica/hwregs.o
 CC   drivers/acpi/acpica/hwsleep.o
 CC   drivers/acpi/acpica/hwxface.o
 CC   drivers/acpi/acpica/hwvalid.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsaccess.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsload.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nssearch.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsxfeval.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsalloc.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nseval.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsnames.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsutils.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsxfname.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsdump.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsinit.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsobject.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nswalk.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsxfobj.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsparse.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nspredef.o
 CC   drivers/acpi/acpica/nsrepair.o
 CC   drivers/acpi/acpica/psargs.o
 CC   drivers/acpi/acpica/psparse.o
 CC   drivers/acpi/acpica/psloop.o
 CC   drivers/acpi/acpica/pstree.o
 CC   drivers/acpi/acpica/pswalk.o
 CC   drivers/acpi/acpica/psopcode.o
 CC   drivers/acpi/acpica/psscope.o
 CC   drivers/acpi/acpica/psutils.o
 CC   drivers/acpi/acpica/psxface.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rsaddr.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rscreate.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rsinfo.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rsio.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rslist.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rsmisc.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rsxface.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rscalc.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rsirq.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rsmemory.o
 CC   drivers/acpi/acpica/rsutils.o
 CC   drivers/acpi/acpica/tbxface.o
 CC   drivers/acpi/acpica/tbinstal.o
 CC   drivers/acpi/acpica/tbutils.o
 CC   drivers/acpi/acpica/tbfind.o
 CC   drivers/acpi/acpica/tbfadt.o
/drivers/acpi/acpica/tbfadt.c: In function 'acpi_tb_create_local_fadt':
/arch/x86/include/asm/string_32.h:74: warning: array subscript is above array bounds
 CC   drivers/acpi/acpica/tbxfroot.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utalloc.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utdebug.o
 CC   drivers/acpi/acpica/uteval.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utinit.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utmisc.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utxface.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utcopy.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utdelete.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utglobal.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utmath.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utobject.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utstate.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utmutex.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utresrc.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utlock.o
 CC   drivers/acpi/acpica/utids.o
 LD   drivers/acpi/acpica/acpi.o
 LD   drivers/acpi/acpica/built-in.o
 CC   drivers/acpi/ac.o
 CC   drivers/acpi/button.o
 CC   drivers/acpi/fan.o
 CC   drivers/acpi/video.o
 LD   drivers/acpi/processor.o
 CC   drivers/acpi/container.o
 CC   drivers/acpi/thermal.o
 CC   drivers/acpi/battery.o
 LD   drivers/acpi/built-in.o
 CC   drivers/ata/libata-core.o
 CC   drivers/ata/libata-scsi.o
 CC   drivers/ata/libata-eh.o
 CC   drivers/ata/libata-sff.o
 CC   drivers/ata/libata-pmp.o
 CC   drivers/ata/libata-acpi.o
 LD   drivers/ata/libata.o
 CC   drivers/ata/ahci.o
 CC   drivers/ata/ata_piix.o
 CC   drivers/ata/pata_amd.o
 CC   drivers/ata/pata_mpiix.o
 CC   drivers/ata/pata_oldpiix.o
 CC   drivers/ata/pata_sch.o
 CC   drivers/ata/ata_generic.o
 LD   drivers/ata/built-in.o
 LD   drivers/auxdisplay/built-in.o
 CC   drivers/base/core.o
 CC   drivers/base/sys.o
 CC   drivers/base/bus.o
 CC   drivers/base/dd.o
 CC   drivers/base/driver.o
 CC   drivers/base/class.o
 CC   drivers/base/platform.o
 CC   drivers/base/cpu.o
 CC   drivers/base/firmware.o
 CC   drivers/base/init.o
 CC   drivers/base/map.o
 CC   drivers/base/devres.o
 CC   drivers/base/attribute_container.o
 CC   drivers/base/transport_class.o
 CC   drivers/base/power/sysfs.o
 CC   drivers/base/power/main.o
 CC   drivers/base/power/trace.o
 LD   drivers/base/power/built-in.o
 CC   drivers/base/dma-mapping.o
 CC   drivers/base/dma-coherent.o
 CC   drivers/base/firmware_class.o
 CC   drivers/base/topology.o
 CC   drivers/base/module.o
 LD   drivers/base/built-in.o
 CC   drivers/block/brd.o
 CC   drivers/block/loop.o
 LD   drivers/block/built-in.o
 CC   drivers/cdrom/cdrom.o
 LD   drivers/cdrom/built-in.o
 CC   drivers/char/mem.o
 CC   drivers/char/random.o
 CC   drivers/char/tty_io.o
 CC   drivers/char/n_tty.o
 CC   drivers/char/tty_ioctl.o
 CC   drivers/char/tty_ldisc.o
 CC   drivers/char/tty_buffer.o
 CC   drivers/char/tty_port.o
 CC   drivers/char/pty.o
 CC   drivers/char/misc.o
 CC   drivers/char/vt_ioctl.o
 CC   drivers/char/vc_screen.o
 CC   drivers/char/selection.o
 CC   drivers/char/keyboard.o
 CC   drivers/char/consolemap.o
 CONMK  drivers/char/consolemap_deftbl.c
 CC   drivers/char/consolemap_deftbl.o
 CC   drivers/char/vt.o
 SHIPPED drivers/char/defkeymap.c
 CC   drivers/char/defkeymap.o
 CC   drivers/char/tty_audit.o
 CC   drivers/char/sysrq.o
 CC   drivers/char/hpet.o
 CC   drivers/char/nvram.o
 CC   drivers/char/agp/backend.o
 CC   drivers/char/agp/frontend.o
 CC   drivers/char/agp/generic.o
 CC   drivers/char/agp/isoch.o
 LD   drivers/char/agp/agpgart.o
 CC   drivers/char/agp/amd64-agp.o
 CC   drivers/char/agp/intel-agp.o
 LD   drivers/char/agp/built-in.o
 CC   drivers/char/hw_random/core.o
 LD   drivers/char/hw_random/rng-core.o
 CC   drivers/char/hw_random/intel-rng.o
 CC   drivers/char/hw_random/amd-rng.o
 CC   drivers/char/hw_random/geode-rng.o
 CC   drivers/char/hw_random/via-rng.o
 LD   drivers/char/hw_random/built-in.o
 LD   drivers/char/pcmcia/ipwireless/built-in.o
 LD   drivers/char/pcmcia/built-in.o
 LD   drivers/char/built-in.o
 CC   drivers/clocksource/acpi_pm.o
 LD   drivers/clocksource/built-in.o
 CC   drivers/connector/cn_queue.o
 CC   drivers/connector/connector.o
 LD   drivers/connector/cn.o
 CC   drivers/connector/cn_proc.o
 LD   drivers/connector/built-in.o
 CC   drivers/cpufreq/cpufreq.o
 CC   drivers/cpufreq/cpufreq_performance.o
 CC   drivers/cpufreq/cpufreq_userspace.o
 CC   drivers/cpufreq/cpufreq_ondemand.o
 CC   drivers/cpufreq/freq_table.o
 LD   drivers/cpufreq/built-in.o
 CC   drivers/cpuidle/cpuidle.o
 CC   drivers/cpuidle/driver.o
 CC   drivers/cpuidle/governor.o
 CC   drivers/cpuidle/sysfs.o
 CC   drivers/cpuidle/governors/ladder.o
 CC   drivers/cpuidle/governors/menu.o
 LD   drivers/cpuidle/governors/built-in.o
 LD   drivers/cpuidle/built-in.o
 LD   drivers/crypto/built-in.o
 CC   drivers/edac/edac_stub.o
 CC   drivers/edac/edac_mce_amd.o
 LD   drivers/edac/built-in.o
 CC   drivers/firmware/dmi_scan.o
 CC   drivers/firmware/efivars.o
 CC   drivers/firmware/dmi-id.o
 CC   drivers/firmware/memmap.o
 LD   drivers/firmware/built-in.o
 LD   drivers/gpio/built-in.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_auth.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_bufs.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_cache.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_context.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_dma.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_drawable.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_drv.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_fops.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_gem.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_ioctl.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_irq.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_lock.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_memory.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_proc.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_stub.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_vm.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_agpsupport.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_scatter.o
 CC   drivers/gpu/drm/ati_pcigart.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_pci.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_sysfs.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_hashtab.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_sman.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_mm.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_crtc.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_modes.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_edid.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_info.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_debugfs.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_encoder_slave.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_fb_helper.o
 CC   drivers/gpu/drm/drm_crtc_helper.o
 LD   drivers/gpu/drm/drm_kms_helper.o
 LD   drivers/gpu/drm/drm.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_dma.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_irq.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_mem.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_debugfs.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_suspend.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_gem.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_gem_debug.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_gem_tiling.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_trace_points.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_display.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_crt.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_lvds.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_bios.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_dp.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_dp_i2c.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_hdmi.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_sdvo.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_modes.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_i2c.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_fb.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_tv.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/intel_dvo.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/dvo_ch7xxx.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/dvo_ch7017.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/dvo_ivch.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/dvo_tfp410.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/dvo_sil164.o
 CC   drivers/gpu/drm/i915/i915_opregion.o
 LD   drivers/gpu/drm/i915/i915.o
 LD   drivers/gpu/drm/i915/built-in.o
 LD   drivers/gpu/drm/built-in.o
 CC   drivers/gpu/vga/vgaarb.o
 LD   drivers/gpu/vga/built-in.o
 LD   drivers/gpu/built-in.o
 CC   drivers/hid/hid-lg.o
 CC   drivers/hid/hid-lgff.o
 CC   drivers/hid/hid-core.o
 CC   drivers/hid/hid-input.o
 CC   drivers/hid/hid-debug.o
 CC   drivers/hid/hidraw.o
 LD   drivers/hid/hid.o
 CC   drivers/hid/hid-a4tech.o
 CC   drivers/hid/hid-apple.o
 CC   drivers/hid/hid-belkin.o
 CC   drivers/hid/hid-cherry.o
 CC   drivers/hid/hid-chicony.o
 CC   drivers/hid/hid-cypress.o
 CC   drivers/hid/hid-drff.o
 CC   drivers/hid/hid-ezkey.o
 CC   drivers/hid/hid-gyration.o
 CC   drivers/hid/hid-kensington.o
 CC   drivers/hid/hid-kye.o
 LD   drivers/hid/hid-logitech.o
 CC   drivers/hid/hid-microsoft.o
 CC   drivers/hid/hid-monterey.o
 CC   drivers/hid/hid-ntrig.o
 CC   drivers/hid/hid-pl.o
 CC   drivers/hid/hid-petalynx.o
 CC   drivers/hid/hid-samsung.o
 CC   drivers/hid/hid-sjoy.o
 CC   drivers/hid/hid-sony.o
 CC   drivers/hid/hid-sunplus.o
 CC   drivers/hid/hid-gaff.o
 CC   drivers/hid/hid-tmff.o
 CC   drivers/hid/hid-topseed.o
 CC   drivers/hid/hid-twinhan.o
 CC   drivers/hid/hid-zpff.o
 CC   drivers/hid/usbhid/hid-core.o
 CC   drivers/hid/usbhid/hid-quirks.o
 CC   drivers/hid/usbhid/hiddev.o
 CC   drivers/hid/usbhid/hid-pidff.o
 LD   drivers/hid/usbhid/usbhid.o
 LD   drivers/hid/usbhid/built-in.o
 LD   drivers/hid/built-in.o
 CC   drivers/hwmon/hwmon.o
 LD   drivers/hwmon/built-in.o
 CC   drivers/i2c/i2c-boardinfo.o
 CC   drivers/i2c/i2c-core.o
 CC   drivers/i2c/algos/i2c-algo-bit.o
 LD   drivers/i2c/algos/built-in.o
 CC   drivers/i2c/busses/i2c-i801.o
 LD   drivers/i2c/busses/built-in.o
 LD   drivers/i2c/chips/built-in.o
 LD   drivers/i2c/built-in.o
 LD   drivers/idle/built-in.o
 CC   drivers/ieee1394/init_ohci1394_dma.o
 LD   drivers/ieee1394/built-in.o
 LD   drivers/ieee802154/built-in.o
 CC   drivers/input/input.o
 CC   drivers/input/input-compat.o
 CC   drivers/input/ff-core.o
 LD   drivers/input/input-core.o
 CC   drivers/input/ff-memless.o
 CC   drivers/input/input-polldev.o
 CC   drivers/input/mousedev.o
 CC   drivers/input/evdev.o
 LD   drivers/input/joystick/built-in.o
 CC   drivers/input/keyboard/atkbd.o
 LD   drivers/input/keyboard/built-in.o
 LD   drivers/input/misc/built-in.o
 CC   drivers/input/mouse/psmouse-base.o
 CC   drivers/input/mouse/synaptics.o
 CC   drivers/input/mouse/alps.o
 CC   drivers/input/mouse/logips2pp.o
 CC   drivers/input/mouse/lifebook.o
 CC   drivers/input/mouse/trackpoint.o
 LD   drivers/input/mouse/psmouse.o
 LD   drivers/input/mouse/built-in.o
 LD   drivers/input/tablet/built-in.o
 LD   drivers/input/touchscreen/built-in.o
 LD   drivers/input/built-in.o
 CC   drivers/input/serio/serio.o
 CC   drivers/input/serio/i8042.o
 CC   drivers/input/serio/serport.o
 CC   drivers/input/serio/libps2.o
 LD   drivers/input/serio/built-in.o
 CC   drivers/leds/led-core.o
 CC   drivers/leds/led-class.o
 CC   drivers/leds/led-triggers.o
 LD   drivers/leds/built-in.o
 LD   drivers/lguest/built-in.o
 CC   drivers/macintosh/mac_hid.o
 LD   drivers/macintosh/built-in.o
 CC   drivers/md/dm-raid1.o
 CC   drivers/md/dm.o
 CC   drivers/md/dm-table.o
 CC   drivers/md/dm-target.o
 CC   drivers/md/dm-linear.o
 CC   drivers/md/dm-stripe.o
 CC   drivers/md/dm-ioctl.o
 CC   drivers/md/dm-io.o
 CC   drivers/md/dm-kcopyd.o
 CC   drivers/md/dm-sysfs.o
 CC   drivers/md/md.o
 CC   drivers/md/bitmap.o
 LD   drivers/md/md-mod.o
 LD   drivers/md/dm-mod.o
 LD   drivers/md/dm-mirror.o
 CC   drivers/md/dm-log.o
 CC   drivers/md/dm-region-hash.o
 CC   drivers/md/dm-zero.o
 LD   drivers/md/built-in.o
 LD   drivers/media/common/tuners/built-in.o
 LD   drivers/media/common/built-in.o
 LD   drivers/media/video/built-in.o
 LD   drivers/media/built-in.o
 LD   drivers/mfd/built-in.o
 LD   drivers/misc/cb710/built-in.o
 LD   drivers/misc/eeprom/built-in.o
 LD   drivers/misc/built-in.o
 CC   drivers/net/mii.o
 CC   drivers/net/e1000/e1000_main.o
 CC   drivers/net/e1000/e1000_hw.o
 CC   drivers/net/e1000/e1000_ethtool.o
 CC   drivers/net/e1000/e1000_param.o
 LD   drivers/net/e1000/e1000.o
 LD   drivers/net/e1000/built-in.o
 CC   drivers/net/e1000e/82571.o
 CC   drivers/net/e1000e/ich8lan.o
 CC   drivers/net/e1000e/es2lan.o
 CC   drivers/net/e1000e/lib.o
 CC   drivers/net/e1000e/phy.o
 CC   drivers/net/e1000e/param.o
 CC   drivers/net/e1000e/ethtool.o
 CC   drivers/net/e1000e/netdev.o
 LD   drivers/net/e1000e/e1000e.o
 LD   drivers/net/e1000e/built-in.o
 LD   drivers/net/hamradio/built-in.o
 LD   drivers/net/pcmcia/built-in.o
 CC   drivers/net/phy/phy.o
 CC   drivers/net/phy/phy_device.o
 CC   drivers/net/phy/mdio_bus.o
 LD   drivers/net/phy/libphy.o
 LD   drivers/net/phy/built-in.o
 LD   drivers/net/tokenring/built-in.o
 LD   drivers/net/tulip/built-in.o
 LD   drivers/net/wireless/built-in.o
 CC   drivers/net/ne2k-pci.o
 CC   drivers/net/8390.o
 CC   drivers/net/e100.o
 CC   drivers/net/tg3.o
 CC   drivers/net/bnx2.o
 CC   drivers/net/sky2.o
 CC   drivers/net/Space.o
 CC   drivers/net/loopback.o
 CC   drivers/net/forcedeth.o
 CC   drivers/net/8139too.o
 CC   drivers/net/r8169.o
 CC   drivers/net/netconsole.o
 LD   drivers/net/built-in.o
 CC   drivers/pci/access.o
 CC   drivers/pci/bus.o
 CC   drivers/pci/probe.o
 CC   drivers/pci/remove.o
 CC   drivers/pci/pci.o
 CC   drivers/pci/quirks.o
 CC   drivers/pci/pci-driver.o
 CC   drivers/pci/search.o
 CC   drivers/pci/pci-sysfs.o
 CC   drivers/pci/rom.o
 CC   drivers/pci/setup-res.o
 CC   drivers/pci/irq.o
 CC   drivers/pci/proc.o
 CC   drivers/pci/slot.o
 CC   drivers/pci/hotplug/pci_hotplug_core.o
 CC   drivers/pci/hotplug/pcihp_slot.o
 CC   drivers/pci/hotplug/acpi_pcihp.o
 LD   drivers/pci/hotplug/pci_hotplug.o
 LD   drivers/pci/hotplug/built-in.o
 CC   drivers/pci/pcie/portdrv_core.o
 CC   drivers/pci/pcie/portdrv_pci.o
 CC   drivers/pci/pcie/portdrv_bus.o
 LD   drivers/pci/pcie/pcieportdrv.o
 CC   drivers/pci/pcie/aer/aerdrv_errprint.o
 CC   drivers/pci/pcie/aer/aerdrv_core.o
 CC   drivers/pci/pcie/aer/aerdrv.o
 CC   drivers/pci/pcie/aer/aerdrv_acpi.o
 LD   drivers/pci/pcie/aer/aerdriver.o
 LD   drivers/pci/pcie/aer/built-in.o
 LD   drivers/pci/pcie/built-in.o
 CC   drivers/pci/hotplug.o
 CC   drivers/pci/hotplug-pci.o
 CC   drivers/pci/msi.o
 CC   drivers/pci/htirq.o
 CC   drivers/pci/setup-bus.o
 CC   drivers/pci/pci-acpi.o
 LD   drivers/pci/built-in.o
 CC   drivers/pcmcia/ds.o
 CC   drivers/pcmcia/pcmcia_resource.o
 CC   drivers/pcmcia/pcmcia_ioctl.o
 CC   drivers/pcmcia/cs.o
 CC   drivers/pcmcia/cistpl.o
 CC   drivers/pcmcia/rsrc_mgr.o
 CC   drivers/pcmcia/socket_sysfs.o
 CC   drivers/pcmcia/cardbus.o
 LD   drivers/pcmcia/pcmcia_core.o
 LD   drivers/pcmcia/pcmcia.o
 CC   drivers/pcmcia/rsrc_nonstatic.o
 CC   drivers/pcmcia/yenta_socket.o
 LD   drivers/pcmcia/built-in.o
 CC   drivers/platform/x86/eeepc-laptop.o
 LD   drivers/platform/x86/built-in.o
 LD   drivers/platform/built-in.o
 CC   drivers/pnp/core.o
 CC   drivers/pnp/card.o
 CC   drivers/pnp/driver.o
 CC   drivers/pnp/resource.o
 CC   drivers/pnp/manager.o
 CC   drivers/pnp/support.o
 CC   drivers/pnp/interface.o
 CC   drivers/pnp/quirks.o
 CC   drivers/pnp/pnpacpi/core.o
 CC   drivers/pnp/pnpacpi/rsparser.o
 LD   drivers/pnp/pnpacpi/built-in.o
 CC   drivers/pnp/system.o
 LD   drivers/pnp/built-in.o
 CC   drivers/power/power_supply_core.o
 CC   drivers/power/power_supply_sysfs.o
 CC   drivers/power/power_supply_leds.o
 LD   drivers/power/power_supply.o
 LD   drivers/power/built-in.o
 CC   drivers/rtc/rtc-lib.o
 CC   drivers/rtc/class.o
 CC   drivers/rtc/interface.o
 CC   drivers/rtc/rtc-dev.o
 CC   drivers/rtc/rtc-proc.o
 CC   drivers/rtc/rtc-sysfs.o
 LD   drivers/rtc/rtc-core.o
 CC   drivers/rtc/rtc-cmos.o
 LD   drivers/rtc/built-in.o
 LD   drivers/scsi/pcmcia/built-in.o
 CC   drivers/scsi/scsi.o
 CC   drivers/scsi/hosts.o
 CC   drivers/scsi/scsi_ioctl.o
 CC   drivers/scsi/constants.o
 CC   drivers/scsi/scsicam.o
 CC   drivers/scsi/scsi_error.o
 CC   drivers/scsi/scsi_lib.o
 CC   drivers/scsi/scsi_lib_dma.o
 CC   drivers/scsi/scsi_scan.o
 CC   drivers/scsi/scsi_sysfs.o
 CC   drivers/scsi/scsi_devinfo.o
 CC   drivers/scsi/scsi_sysctl.o
 CC   drivers/scsi/scsi_proc.o
 CC   drivers/scsi/sd.o
 CC   drivers/scsi/sr.o
 CC   drivers/scsi/sr_ioctl.o
 CC   drivers/scsi/sr_vendor.o
 LD   drivers/scsi/scsi_mod.o
 CC   drivers/scsi/scsi_transport_spi.o
 LD   drivers/scsi/sd_mod.o
 LD   drivers/scsi/sr_mod.o
 CC   drivers/scsi/sg.o
 LD   drivers/scsi/built-in.o
 CC [M] drivers/scsi/scsi_wait_scan.o
 CC   drivers/serial/serial_core.o
 CC   drivers/serial/8250.o
 CC   drivers/serial/8250_pnp.o
 CC   drivers/serial/8250_pci.o
 CC   drivers/serial/8250_early.o
 LD   drivers/serial/built-in.o
 CC   drivers/thermal/thermal_sys.o
 LD   drivers/thermal/built-in.o
 CC   drivers/usb/class/usblp.o
 LD   drivers/usb/class/built-in.o
 CC   drivers/usb/core/usb.o
 CC   drivers/usb/core/hub.o
 CC   drivers/usb/core/hcd.o
 CC   drivers/usb/core/urb.o
 CC   drivers/usb/core/message.o
 CC   drivers/usb/core/driver.o
 CC   drivers/usb/core/config.o
 CC   drivers/usb/core/file.o
 CC   drivers/usb/core/buffer.o
 CC   drivers/usb/core/sysfs.o
 CC   drivers/usb/core/endpoint.o
 CC   drivers/usb/core/devio.o
 CC   drivers/usb/core/notify.o
 CC   drivers/usb/core/generic.o
 CC   drivers/usb/core/quirks.o
 CC   drivers/usb/core/devices.o
 CC   drivers/usb/core/hcd-pci.o
 CC   drivers/usb/core/inode.o
 LD   drivers/usb/core/usbcore.o
 LD   drivers/usb/core/built-in.o
 CC   drivers/usb/early/ehci-dbgp.o
 LD   drivers/usb/early/built-in.o
 CC   drivers/usb/host/pci-quirks.o
 CC   drivers/usb/host/ehci-hcd.o
 CC   drivers/usb/host/ohci-hcd.o
 CC   drivers/usb/host/uhci-hcd.o
 LD   drivers/usb/host/built-in.o
 LD   drivers/usb/misc/built-in.o
 CC   drivers/usb/mon/mon_main.o
 CC   drivers/usb/mon/mon_stat.o
 CC   drivers/usb/mon/mon_text.o
 CC   drivers/usb/mon/mon_bin.o
 LD   drivers/usb/mon/usbmon.o
 LD   drivers/usb/mon/built-in.o
 CC   drivers/usb/storage/libusual.o
 CC   drivers/usb/storage/usual-tables.o
 CC   drivers/usb/storage/scsiglue.o
 CC   drivers/usb/storage/protocol.o
 CC   drivers/usb/storage/transport.o
 CC   drivers/usb/storage/usb.o
 CC   drivers/usb/storage/initializers.o
 CC   drivers/usb/storage/sierra_ms.o
 CC   drivers/usb/storage/option_ms.o
 LD   drivers/usb/storage/usb-storage.o
 LD   drivers/usb/storage/usb-libusual.o
 LD   drivers/usb/storage/built-in.o
 LD   drivers/usb/built-in.o
 CC   drivers/video/fb_notify.o
 CC   drivers/video/fbmem.o
 CC   drivers/video/fbmon.o
 CC   drivers/video/fbcmap.o
 CC   drivers/video/fbsysfs.o
 CC   drivers/video/modedb.o
 CC   drivers/video/fbcvt.o
 LD   drivers/video/fb.o
 CC   drivers/video/backlight/backlight.o
 CC   drivers/video/backlight/generic_bl.o
 LD   drivers/video/backlight/built-in.o
 CC   drivers/video/console/dummycon.o
 CC   drivers/video/console/vgacon.o
 CC   drivers/video/console/fbcon.o
 CC   drivers/video/console/bitblit.o
 CC   drivers/video/console/fonts.o
 CC   drivers/video/console/font_8x8.o
 CC   drivers/video/console/font_8x16.o
 LD   drivers/video/console/font.o
 CC   drivers/video/console/softcursor.o
 CC   drivers/video/console/tileblit.o
 LD   drivers/video/console/built-in.o
 LD   drivers/video/display/built-in.o
 CC   drivers/video/logo/logo.o
 LOGO  drivers/video/logo/logo_linux_clut224.c
 CC   drivers/video/logo/logo_linux_clut224.o
 LD   drivers/video/logo/built-in.o
 LOGO  drivers/video/logo/logo_linux_mono.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_superh_mono.c
 LOGO  drivers/video/logo/clut_vga16.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_blackfin_vga16.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_linux_vga16.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_superh_vga16.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_blackfin_clut224.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_dec_clut224.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_m32r_clut224.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_mac_clut224.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_parisc_clut224.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_sgi_clut224.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_spe_clut224.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_sun_clut224.c
 LOGO  drivers/video/logo/logo_superh_clut224.c
 CC   drivers/video/cfbfillrect.o
 CC   drivers/video/cfbcopyarea.o
 CC   drivers/video/cfbimgblt.o
 CC   drivers/video/efifb.o
 CC   drivers/video/output.o
 LD   drivers/video/built-in.o
 LD   drivers/watchdog/built-in.o
 LD   drivers/built-in.o
 CC   sound/sound_core.o
 LD   sound/soundcore.o
 LD   sound/arm/built-in.o
 LD   sound/atmel/built-in.o
 CC   sound/core/hrtimer.o
 CC   sound/core/hwdep.o
 CC   sound/core/memalloc.o
 CC   sound/core/sgbuf.o
 CC   sound/core/pcm.o
 CC   sound/core/pcm_native.o
 CC   sound/core/pcm_lib.o
 CC   sound/core/pcm_timer.o
 CC   sound/core/pcm_misc.o
 CC   sound/core/pcm_memory.o
 CC   sound/core/timer.o
 CC   sound/core/sound.o
 CC   sound/core/init.o
 CC   sound/core/memory.o
 CC   sound/core/info.o
 CC   sound/core/control.o
 CC   sound/core/misc.o
 CC   sound/core/device.o
 CC   sound/core/isadma.o
 CC   sound/core/sound_oss.o
 CC   sound/core/info_oss.o
 CC   sound/core/vmaster.o
 LD   sound/core/snd.o
 LD   sound/core/snd-hwdep.o
 LD   sound/core/snd-timer.o
 LD   sound/core/snd-hrtimer.o
 LD   sound/core/snd-pcm.o
 LD   sound/core/snd-page-alloc.o
 CC   sound/core/oss/mixer_oss.o
 CC   sound/core/oss/pcm_oss.o
 CC   sound/core/oss/pcm_plugin.o
 CC   sound/core/oss/io.o
 CC   sound/core/oss/copy.o
 CC   sound/core/oss/linear.o
 CC   sound/core/oss/mulaw.o
 CC   sound/core/oss/route.o
 CC   sound/core/oss/rate.o
 LD   sound/core/oss/snd-mixer-oss.o
 LD   sound/core/oss/snd-pcm-oss.o
 LD   sound/core/oss/built-in.o
 CC   sound/core/seq/seq_device.o
 CC   sound/core/seq/seq_dummy.o
 CC   sound/core/seq/seq_midi_event.o
 CC   sound/core/seq/seq.o
 CC   sound/core/seq/seq_lock.o
 CC   sound/core/seq/seq_clientmgr.o
 CC   sound/core/seq/seq_memory.o
 CC   sound/core/seq/seq_queue.o
 CC   sound/core/seq/seq_fifo.o
 CC   sound/core/seq/seq_prioq.o
 CC   sound/core/seq/seq_timer.o
 CC   sound/core/seq/seq_system.o
 CC   sound/core/seq/seq_ports.o
 CC   sound/core/seq/seq_info.o
 LD   sound/core/seq/snd-seq.o
 LD   sound/core/seq/snd-seq-device.o
 LD   sound/core/seq/snd-seq-midi-event.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_init.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_timer.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_ioctl.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_event.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_rw.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_synth.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_midi.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_readq.o
 CC   sound/core/seq/oss/seq_oss_writeq.o
 LD   sound/core/seq/oss/snd-seq-oss.o
 LD   sound/core/seq/oss/built-in.o
 LD   sound/core/seq/snd-seq-dummy.o
 LD   sound/core/seq/built-in.o
 LD   sound/core/built-in.o
 LD   sound/drivers/mpu401/built-in.o
 LD   sound/drivers/opl3/built-in.o
 LD   sound/drivers/opl4/built-in.o
 LD   sound/drivers/pcsp/built-in.o
 LD   sound/drivers/vx/built-in.o
 LD   sound/drivers/built-in.o
 LD   sound/i2c/other/built-in.o
 LD   sound/i2c/built-in.o
 LD   sound/isa/ad1816a/built-in.o
 LD   sound/isa/ad1848/built-in.o
 LD   sound/isa/cs423x/built-in.o
 LD   sound/isa/es1688/built-in.o
 LD   sound/isa/gus/built-in.o
 LD   sound/isa/msnd/built-in.o
 LD   sound/isa/opti9xx/built-in.o
 LD   sound/isa/sb/built-in.o
 LD   sound/isa/wavefront/built-in.o
 LD   sound/isa/wss/built-in.o
 LD   sound/isa/built-in.o
 LD   sound/mips/built-in.o
 LD   sound/parisc/built-in.o
 LD   sound/pci/ac97/built-in.o
 LD   sound/pci/ali5451/built-in.o
 LD   sound/pci/au88x0/built-in.o
 LD   sound/pci/aw2/built-in.o
 LD   sound/pci/ca0106/built-in.o
 LD   sound/pci/cs46xx/built-in.o
 LD   sound/pci/cs5535audio/built-in.o
 LD   sound/pci/ctxfi/built-in.o
 LD   sound/pci/echoaudio/built-in.o
 LD   sound/pci/emu10k1/built-in.o
 CC   sound/pci/hda/patch_analog.o
 CC   sound/pci/hda/patch_atihdmi.o
 CC   sound/pci/hda/patch_ca0110.o
 CC   sound/pci/hda/patch_cirrus.o
 CC   sound/pci/hda/patch_cmedia.o
 CC   sound/pci/hda/patch_conexant.o
 CC   sound/pci/hda/patch_sigmatel.o
 CC   sound/pci/hda/patch_intelhdmi.o
 CC   sound/pci/hda/hda_eld.o
 CC   sound/pci/hda/patch_nvhdmi.o
 CC   sound/pci/hda/patch_realtek.o
 CC   sound/pci/hda/patch_si3054.o
 CC   sound/pci/hda/patch_via.o
 CC   sound/pci/hda/hda_codec.o
 CC   sound/pci/hda/hda_generic.o
 CC   sound/pci/hda/hda_proc.o
 CC   sound/pci/hda/hda_hwdep.o
 CC   sound/pci/hda/hda_intel.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-realtek.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-cmedia.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-analog.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-idt.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-si3054.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-atihdmi.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-cirrus.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-ca0110.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-conexant.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-via.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-nvhdmi.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-codec-intelhdmi.o
 LD   sound/pci/hda/snd-hda-intel.o
 LD   sound/pci/hda/built-in.o
 LD   sound/pci/ice1712/built-in.o
 LD   sound/pci/korg1212/built-in.o
 LD   sound/pci/lx6464es/built-in.o
 LD   sound/pci/mixart/built-in.o
 LD   sound/pci/nm256/built-in.o
 LD   sound/pci/oxygen/built-in.o
 LD   sound/pci/pcxhr/built-in.o
 LD   sound/pci/riptide/built-in.o
 LD   sound/pci/rme9652/built-in.o
 LD   sound/pci/trident/built-in.o
 LD   sound/pci/vx222/built-in.o
 LD   sound/pci/ymfpci/built-in.o
 LD   sound/pci/built-in.o
 LD   sound/pcmcia/pdaudiocf/built-in.o
 LD   sound/pcmcia/vx/built-in.o
 LD   sound/pcmcia/built-in.o
 LD   sound/ppc/built-in.o
 LD   sound/sh/built-in.o
 LD   sound/soc/built-in.o
 LD   sound/sparc/built-in.o
 LD   sound/spi/built-in.o
 LD   sound/synth/emux/built-in.o
 LD   sound/synth/built-in.o
 LD   sound/usb/caiaq/built-in.o
 LD   sound/usb/usx2y/built-in.o
 LD   sound/usb/built-in.o
 CC   sound/last.o
 LD   sound/built-in.o
 MKDIR  firmware/bnx2
 MK_FW  firmware/bnx2/bnx2-mips-09-5.0.0.j3.fw.gen.S
 IHEX  firmware/bnx2/bnx2-mips-09-5.0.0.j3.fw
 AS   firmware/bnx2/bnx2-mips-09-5.0.0.j3.fw.gen.o
 MK_FW  firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09-5.0.0.j3.fw.gen.S
 IHEX  firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09-5.0.0.j3.fw
 AS   firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09-5.0.0.j3.fw.gen.o
 MK_FW  firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09ax-5.0.0.j3.fw.gen.S
 IHEX  firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09ax-5.0.0.j3.fw
 AS   firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09ax-5.0.0.j3.fw.gen.o
 MK_FW  firmware/bnx2/bnx2-mips-06-5.0.0.j3.fw.gen.S
 IHEX  firmware/bnx2/bnx2-mips-06-5.0.0.j3.fw
 AS   firmware/bnx2/bnx2-mips-06-5.0.0.j3.fw.gen.o
 MK_FW  firmware/bnx2/bnx2-rv2p-06-5.0.0.j3.fw.gen.S
 IHEX  firmware/bnx2/bnx2-rv2p-06-5.0.0.j3.fw
 AS   firmware/bnx2/bnx2-rv2p-06-5.0.0.j3.fw.gen.o
 MKDIR  firmware/e100
 MK_FW  firmware/e100/d101m_ucode.bin.gen.S
 IHEX  firmware/e100/d101m_ucode.bin
 AS   firmware/e100/d101m_ucode.bin.gen.o
 MK_FW  firmware/e100/d101s_ucode.bin.gen.S
 IHEX  firmware/e100/d101s_ucode.bin
 AS   firmware/e100/d101s_ucode.bin.gen.o
 MK_FW  firmware/e100/d102e_ucode.bin.gen.S
 IHEX  firmware/e100/d102e_ucode.bin
 AS   firmware/e100/d102e_ucode.bin.gen.o
 MKDIR  firmware/tigon
 MK_FW  firmware/tigon/tg3.bin.gen.S
 IHEX  firmware/tigon/tg3.bin
 AS   firmware/tigon/tg3.bin.gen.o
 MK_FW  firmware/tigon/tg3_tso.bin.gen.S
 IHEX  firmware/tigon/tg3_tso.bin
 AS   firmware/tigon/tg3_tso.bin.gen.o
 MK_FW  firmware/tigon/tg3_tso5.bin.gen.S
 IHEX  firmware/tigon/tg3_tso5.bin
 AS   firmware/tigon/tg3_tso5.bin.gen.o
 LD   firmware/built-in.o
 CC   arch/x86/pci/i386.o
 CC   arch/x86/pci/init.o
 CC   arch/x86/pci/pcbios.o
 CC   arch/x86/pci/mmconfig_32.o
 CC   arch/x86/pci/direct.o
 CC   arch/x86/pci/mmconfig-shared.o
 CC   arch/x86/pci/fixup.o
 CC   arch/x86/pci/acpi.o
 CC   arch/x86/pci/legacy.o
 CC   arch/x86/pci/irq.o
 CC   arch/x86/pci/common.o
 CC   arch/x86/pci/early.o
 CC   arch/x86/pci/amd_bus.o
 LD   arch/x86/pci/built-in.o
 CC   arch/x86/power/cpu.o
 CC   arch/x86/power/hibernate_32.o
 AS   arch/x86/power/hibernate_asm_32.o
 LD   arch/x86/power/built-in.o
 CC   arch/x86/video/fbdev.o
 LD   arch/x86/video/built-in.o
 CC   net/socket.o
 CC   net/802/p8022.o
 CC   net/802/psnap.o
 CC   net/802/tr.o
 CC   net/802/fddi.o
 LD   net/802/built-in.o
 CC   net/core/sock.o
 CC   net/core/request_sock.o
 CC   net/core/skbuff.o
 CC   net/core/iovec.o
 CC   net/core/datagram.o
 CC   net/core/stream.o
 CC   net/core/scm.o
 CC   net/core/gen_stats.o
 CC   net/core/gen_estimator.o
 CC   net/core/net_namespace.o
 CC   net/core/sysctl_net_core.o
 CC   net/core/skb_dma_map.o
 CC   net/core/dev.o
 CC   net/core/ethtool.o
 CC   net/core/dev_mcast.o
 CC   net/core/dst.o
 CC   net/core/netevent.o
 CC   net/core/neighbour.o
 CC   net/core/rtnetlink.o
 CC   net/core/utils.o
 CC   net/core/link_watch.o
 CC   net/core/filter.o
 CC   net/core/flow.o
 CC   net/core/net-sysfs.o
 CC   net/core/netpoll.o
 CC   net/core/fib_rules.o
 CC   net/core/net-traces.o
 LD   net/core/built-in.o
 CC   net/ethernet/eth.o
 LD   net/ethernet/built-in.o
 LD   net/ieee802154/built-in.o
 CC   net/ipv4/route.o
 CC   net/ipv4/inetpeer.o
 CC   net/ipv4/protocol.o
 CC   net/ipv4/ip_input.o
 CC   net/ipv4/ip_fragment.o
 CC   net/ipv4/ip_forward.o
 CC   net/ipv4/ip_options.o
 CC   net/ipv4/ip_output.o
 CC   net/ipv4/ip_sockglue.o
 CC   net/ipv4/inet_hashtables.o
 CC   net/ipv4/inet_timewait_sock.o
 CC   net/ipv4/inet_connection_sock.o
 CC   net/ipv4/tcp.o
 CC   net/ipv4/tcp_input.o
 CC   net/ipv4/tcp_output.o
 CC   net/ipv4/tcp_timer.o
 CC   net/ipv4/tcp_ipv4.o
 CC   net/ipv4/tcp_minisocks.o
 CC   net/ipv4/tcp_cong.o
 CC   net/ipv4/datagram.o
 CC   net/ipv4/raw.o
 CC   net/ipv4/udp.o
 CC   net/ipv4/udplite.o
 CC   net/ipv4/arp.o
 CC   net/ipv4/icmp.o
 CC   net/ipv4/devinet.o
 CC   net/ipv4/af_inet.o
 CC   net/ipv4/igmp.o
 CC   net/ipv4/fib_frontend.o
 CC   net/ipv4/fib_semantics.o
 CC   net/ipv4/inet_fragment.o
 CC   net/ipv4/sysctl_net_ipv4.o
 CC   net/ipv4/fib_hash.o
 CC   net/ipv4/proc.o
 CC   net/ipv4/fib_rules.o
 CC   net/ipv4/ipmr.o
 CC   net/ipv4/syncookies.o
 CC   net/ipv4/inet_lro.o
 CC   net/ipv4/tunnel4.o
 CC   net/ipv4/ipconfig.o
 CC   net/ipv4/netfilter.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_rule.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_standalone.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_conntrack_l3proto_ipv4.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_conntrack_proto_icmp.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_conntrack_l3proto_ipv4_compat.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_core.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_helper.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_unknown.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_common.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_tcp.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_udp.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_icmp.o
 LD   net/ipv4/netfilter/nf_conntrack_ipv4.o
 LD   net/ipv4/netfilter/nf_nat.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_defrag_ipv4.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_ftp.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_irc.o
 CC   net/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.o
 CC   net/ipv4/netfilter/ip_tables.o
 CC   net/ipv4/netfilter/iptable_filter.o
 CC   net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.o
 LD   net/ipv4/netfilter/iptable_nat.o
 CC   net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.o
 CC   net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.o
 CC   net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.o
 CC   net/ipv4/netfilter/ipt_ULOG.o
 LD   net/ipv4/netfilter/built-in.o
 CC   net/ipv4/tcp_cubic.o
 CC   net/ipv4/cipso_ipv4.o
 CC   net/ipv4/xfrm4_policy.o
 CC   net/ipv4/xfrm4_state.o
 CC   net/ipv4/xfrm4_input.o
 CC   net/ipv4/xfrm4_output.o
 LD   net/ipv4/built-in.o
 CC   net/ipv6/af_inet6.o
 CC   net/ipv6/anycast.o
 CC   net/ipv6/ip6_output.o
 CC   net/ipv6/ip6_input.o
 CC   net/ipv6/addrconf.o
 CC   net/ipv6/addrlabel.o
 CC   net/ipv6/route.o
 CC   net/ipv6/ip6_fib.o
 CC   net/ipv6/ipv6_sockglue.o
 CC   net/ipv6/ndisc.o
 CC   net/ipv6/udp.o
 CC   net/ipv6/udplite.o
 CC   net/ipv6/raw.o
 CC   net/ipv6/protocol.o
 CC   net/ipv6/icmp.o
 CC   net/ipv6/mcast.o
 CC   net/ipv6/reassembly.o
 CC   net/ipv6/tcp_ipv6.o
 CC   net/ipv6/exthdrs.o
 CC   net/ipv6/datagram.o
 CC   net/ipv6/ip6_flowlabel.o
 CC   net/ipv6/inet6_connection_sock.o
 CC   net/ipv6/sysctl_net_ipv6.o
 CC   net/ipv6/xfrm6_policy.o
 CC   net/ipv6/xfrm6_state.o
 CC   net/ipv6/xfrm6_input.o
 CC   net/ipv6/xfrm6_output.o
 CC   net/ipv6/netfilter.o
 CC   net/ipv6/proc.o
 CC   net/ipv6/syncookies.o
 LD   net/ipv6/ipv6.o
 CC   net/ipv6/ah6.o
 CC   net/ipv6/esp6.o
 CC   net/ipv6/xfrm6_mode_transport.o
 CC   net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.o
 CC   net/ipv6/xfrm6_mode_beet.o
 CC   net/ipv6/netfilter/ip6_tables.o
 CC   net/ipv6/netfilter/ip6table_filter.o
 CC   net/ipv6/netfilter/ip6table_mangle.o
 CC   net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_l3proto_ipv6.o
 CC   net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_proto_icmpv6.o
 CC   net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_reasm.o
 LD   net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_ipv6.o
 CC   net/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6header.o
 CC   net/ipv6/netfilter/ip6t_LOG.o
 CC   net/ipv6/netfilter/ip6t_REJECT.o
 LD   net/ipv6/netfilter/built-in.o
 CC   net/ipv6/sit.o
 CC   net/ipv6/addrconf_core.o
 CC   net/ipv6/exthdrs_core.o
 CC   net/ipv6/inet6_hashtables.o
 LD   net/ipv6/built-in.o
 CC   net/llc/llc_core.o
 CC   net/llc/llc_input.o
 CC   net/llc/llc_output.o
 LD   net/llc/llc.o
 LD   net/llc/built-in.o
 CC   net/mac80211/main.o
 CC   net/mac80211/sta_info.o
 CC   net/mac80211/wep.o
 CC   net/mac80211/wpa.o
 CC   net/mac80211/scan.o
 CC   net/mac80211/ht.o
 CC   net/mac80211/agg-tx.o
 CC   net/mac80211/agg-rx.o
 CC   net/mac80211/ibss.o
 CC   net/mac80211/mlme.o
 CC   net/mac80211/iface.o
 CC   net/mac80211/rate.o
 CC   net/mac80211/michael.o
 CC   net/mac80211/tkip.o
 CC   net/mac80211/aes_ccm.o
 CC   net/mac80211/aes_cmac.o
 CC   net/mac80211/cfg.o
 CC   net/mac80211/rx.o
 CC   net/mac80211/spectmgmt.o
 CC   net/mac80211/tx.o
 CC   net/mac80211/key.o
 CC   net/mac80211/util.o
 CC   net/mac80211/wme.o
 CC   net/mac80211/event.o
 CC   net/mac80211/led.o
 CC   net/mac80211/pm.o
 CC   net/mac80211/rc80211_minstrel.o
 LD   net/mac80211/mac80211.o
 LD   net/mac80211/built-in.o
 CC   net/netfilter/core.o
 CC   net/netfilter/nf_log.o
 CC   net/netfilter/nf_queue.o
 CC   net/netfilter/nf_sockopt.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_core.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_standalone.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_expect.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_helper.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_proto.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_l3proto_generic.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_proto_generic.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_proto_tcp.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_proto_udp.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_extend.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_acct.o
 LD   net/netfilter/netfilter.o
 CC   net/netfilter/nfnetlink.o
 CC   net/netfilter/nfnetlink_log.o
 LD   net/netfilter/nf_conntrack.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_netlink.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_ftp.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_irc.o
 CC   net/netfilter/nf_conntrack_sip.o
 CC   net/netfilter/x_tables.o
 CC   net/netfilter/xt_tcpudp.o
 CC   net/netfilter/xt_CONNSECMARK.o
 CC   net/netfilter/xt_MARK.o
 CC   net/netfilter/xt_NFLOG.o
 CC   net/netfilter/xt_SECMARK.o
 CC   net/netfilter/xt_TCPMSS.o
 CC   net/netfilter/xt_conntrack.o
 CC   net/netfilter/xt_mark.o
 CC   net/netfilter/xt_policy.o
 CC   net/netfilter/xt_state.o
 LD   net/netfilter/built-in.o
 CC   net/netlabel/netlabel_user.o
 CC   net/netlabel/netlabel_kapi.o
 CC   net/netlabel/netlabel_domainhash.o
 CC   net/netlabel/netlabel_addrlist.o
 CC   net/netlabel/netlabel_mgmt.o
 CC   net/netlabel/netlabel_unlabeled.o
 CC   net/netlabel/netlabel_cipso_v4.o
 LD   net/netlabel/built-in.o
 CC   net/netlink/af_netlink.o
 CC   net/netlink/genetlink.o
 LD   net/netlink/built-in.o
 CC   net/packet/af_packet.o
 LD   net/packet/built-in.o
 CC   net/rfkill/core.o
 CC   net/rfkill/input.o
 LD   net/rfkill/rfkill.o
 LD   net/rfkill/built-in.o
 CC   net/sched/sch_generic.o
 CC   net/sched/sch_mq.o
 CC   net/sched/sch_api.o
 CC   net/sched/sch_blackhole.o
 CC   net/sched/cls_api.o
 CC   net/sched/act_api.o
 CC   net/sched/sch_fifo.o
 CC   net/sched/ematch.o
 LD   net/sched/built-in.o
 CC   net/sunrpc/clnt.o
 CC   net/sunrpc/xprt.o
 CC   net/sunrpc/socklib.o
 CC   net/sunrpc/xprtsock.o
 CC   net/sunrpc/sched.o
 CC   net/sunrpc/auth.o
 CC   net/sunrpc/auth_null.o
 CC   net/sunrpc/auth_unix.o
 CC   net/sunrpc/auth_generic.o
 CC   net/sunrpc/svc.o
 CC   net/sunrpc/svcsock.o
 CC   net/sunrpc/svcauth.o
 CC   net/sunrpc/svcauth_unix.o
 CC   net/sunrpc/addr.o
 CC   net/sunrpc/rpcb_clnt.o
 CC   net/sunrpc/timer.o
 CC   net/sunrpc/xdr.o
 CC   net/sunrpc/sunrpc_syms.o
 CC   net/sunrpc/cache.o
 CC   net/sunrpc/rpc_pipe.o
 CC   net/sunrpc/svc_xprt.o
 CC   net/sunrpc/stats.o
 CC   net/sunrpc/sysctl.o
 LD   net/sunrpc/sunrpc.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/auth_gss.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/gss_generic_token.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/gss_mech_switch.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/svcauth_gss.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_mech.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_seal.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_unseal.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_seqnum.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_wrap.o
 CC   net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_crypto.o
 LD   net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.o
 LD   net/sunrpc/auth_gss/rpcsec_gss_krb5.o
 LD   net/sunrpc/auth_gss/built-in.o
 LD   net/sunrpc/built-in.o
 CC   net/unix/af_unix.o
 CC   net/unix/garbage.o
 CC   net/unix/sysctl_net_unix.o
 LD   net/unix/unix.o
 LD   net/unix/built-in.o
 CC   net/wireless/wext.o
 CC   net/wireless/core.o
 CC   net/wireless/sysfs.o
 CC   net/wireless/radiotap.o
 CC   net/wireless/util.o
 CC   net/wireless/reg.o
 CC   net/wireless/scan.o
 CC   net/wireless/nl80211.o
 CC   net/wireless/mlme.o
 CC   net/wireless/ibss.o
 CC   net/wireless/sme.o
 CC   net/wireless/chan.o
 CC   net/wireless/wext-compat.o
 CC   net/wireless/wext-sme.o
 LD   net/wireless/cfg80211.o
 LD   net/wireless/built-in.o
 CC   net/xfrm/xfrm_policy.o
 CC   net/xfrm/xfrm_state.o
 CC   net/xfrm/xfrm_hash.o
 CC   net/xfrm/xfrm_input.o
 CC   net/xfrm/xfrm_output.o
 CC   net/xfrm/xfrm_algo.o
 CC   net/xfrm/xfrm_sysctl.o
 CC   net/xfrm/xfrm_user.o
 LD   net/xfrm/built-in.o
 CC   net/sysctl_net.o
 LD   net/built-in.o
 CC   lib/bcd.o
 CC   lib/div64.o
 CC   lib/sort.o
 CC   lib/parser.o
 CC   lib/halfmd4.o
 CC   lib/debug_locks.o
 CC   lib/random32.o
 CC   lib/bust_spinlocks.o
 CC   lib/hexdump.o
 CC   lib/kasprintf.o
 CC   lib/bitmap.o
 CC   lib/scatterlist.o
 CC   lib/string_helpers.o
 CC   lib/gcd.o
 CC   lib/iomap.o
 CC   lib/iomap_copy.o
 CC   lib/devres.o
 CC   lib/find_last_bit.o
 CC   lib/hweight.o
 CC   lib/kernel_lock.o
 CC   lib/bitrev.o
 CC   lib/crc-t10dif.o
 HOSTCC lib/gen_crc32table
 GEN   lib/crc32table.h
 CC   lib/crc32.o
 CC   lib/zlib_inflate/inffast.o
 CC   lib/zlib_inflate/inflate.o
 CC   lib/zlib_inflate/infutil.o
 CC   lib/zlib_inflate/inftrees.o
 CC   lib/zlib_inflate/inflate_syms.o
 LD   lib/zlib_inflate/zlib_inflate.o
 LD   lib/zlib_inflate/built-in.o
 CC   lib/percpu_counter.o
 CC   lib/audit.o
 CC   lib/syscall.o
 CC   lib/nlattr.o
 LD   lib/built-in.o
 CC   lib/argv_split.o
 CC   lib/bug.o
 CC   lib/cmdline.o
 CC   lib/cpumask.o
 CC   lib/ctype.o
 CC   lib/dec_and_lock.o
 CC   lib/decompress.o
 CC   lib/decompress_bunzip2.o
 CC   lib/decompress_inflate.o
 CC   lib/decompress_unlzma.o
 CC   lib/dump_stack.o
 CC   lib/extable.o
 CC   lib/find_next_bit.o
 CC   lib/flex_array.o
 CC   lib/idr.o
 CC   lib/int_sqrt.o
 CC   lib/ioremap.o
 CC   lib/irq_regs.o
 CC   lib/is_single_threaded.o
 CC   lib/klist.o
 CC   lib/kobject.o
 CC   lib/kobject_uevent.o
 CC   lib/kref.o
 CC   lib/plist.o
 CC   lib/prio_heap.o
 CC   lib/prio_tree.o
 CC   lib/proportions.o
 CC   lib/radix-tree.o
 CC   lib/ratelimit.o
 CC   lib/rbtree.o
 CC   lib/reciprocal_div.o
 CC   lib/rwsem.o
 CC   lib/sha1.o
 CC   lib/show_mem.o
 CC   lib/string.o
 CC   lib/vsprintf.o
 AR   lib/lib.a
 CC   arch/x86/lib/msr.o
 AS   arch/x86/lib/msr-reg.o
 CC   arch/x86/lib/msr-reg-export.o
 CC   arch/x86/lib/atomic64_32.o
 LD   arch/x86/lib/built-in.o
 AS   arch/x86/lib/checksum_32.o
 CC   arch/x86/lib/delay.o
 AS   arch/x86/lib/getuser.o
 CC   arch/x86/lib/memcpy_32.o
 AS   arch/x86/lib/putuser.o
 AS   arch/x86/lib/semaphore_32.o
 CC   arch/x86/lib/string_32.o
 CC   arch/x86/lib/strstr_32.o
 AS   arch/x86/lib/thunk_32.o
 CC   arch/x86/lib/usercopy_32.o
 AR   arch/x86/lib/lib.a
 LD   vmlinux.o
 MODPOST vmlinux.o
WARNING: modpost: Found 1 section mismatch(es).
To see full details build your kernel with:
'make CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH=y'
 GEN   .version
 CHK   include/linux/compile.h
 UPD   include/linux/compile.h
 CC   init/version.o
 LD   init/built-in.o
 LD   .tmp_vmlinux1
 KSYM  .tmp_kallsyms1.S
 AS   .tmp_kallsyms1.o
 LD   .tmp_vmlinux2
 KSYM  .tmp_kallsyms2.S
 AS   .tmp_kallsyms2.o
 LD   .tmp_vmlinux3
 KSYM  .tmp_kallsyms3.S
 AS   .tmp_kallsyms3.o
 LD   vmlinux
 SYSMAP System.map
 SYSMAP .tmp_System.map
 CC   arch/x86/boot/a20.o
 AS   arch/x86/boot/bioscall.o
 CC   arch/x86/boot/cmdline.o
 AS   arch/x86/boot/copy.o
 HOSTCC arch/x86/boot/mkcpustr
 CPUSTR arch/x86/boot/cpustr.h
 CC   arch/x86/boot/cpu.o
 CC   arch/x86/boot/cpucheck.o
 CC   arch/x86/boot/edd.o
 VOFFSET arch/x86/boot/voffset.h
 LDS   arch/x86/boot/compressed/vmlinux.lds
 AS   arch/x86/boot/compressed/head_32.o
 CC   arch/x86/boot/compressed/misc.o
 OBJCOPY arch/x86/boot/compressed/vmlinux.bin
 HOSTCC arch/x86/boot/compressed/relocs
 RELOCS arch/x86/boot/compressed/vmlinux.relocs
 GZIP  arch/x86/boot/compressed/vmlinux.bin.gz
 HOSTCC arch/x86/boot/compressed/mkpiggy
 MKPIGGY arch/x86/boot/compressed/piggy.S
 AS   arch/x86/boot/compressed/piggy.o
 LD   arch/x86/boot/compressed/vmlinux
 ZOFFSET arch/x86/boot/zoffset.h
 AS   arch/x86/boot/header.o
 CC   arch/x86/boot/main.o
 CC   arch/x86/boot/mca.o
 CC   arch/x86/boot/memory.o
 CC   arch/x86/boot/pm.o
 AS   arch/x86/boot/pmjump.o
 CC   arch/x86/boot/printf.o
 CC   arch/x86/boot/regs.o
 CC   arch/x86/boot/string.o
 CC   arch/x86/boot/tty.o
 CC   arch/x86/boot/video.o
 CC   arch/x86/boot/video-mode.o
 CC   arch/x86/boot/version.o
 CC   arch/x86/boot/video-vga.o
 CC   arch/x86/boot/video-vesa.o
 CC   arch/x86/boot/video-bios.o
 LD   arch/x86/boot/setup.elf
 OBJCOPY arch/x86/boot/setup.bin
 OBJCOPY arch/x86/boot/vmlinux.bin
 HOSTCC arch/x86/boot/tools/build
 BUILD  arch/x86/boot/bzImage
Root device is (3, 1)
Setup is 12012 bytes (padded to 12288 bytes).
System is 4075 kB
CRC 995cc2a2
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1)
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 2 modules
 CC   arch/x86/kernel/test_nx.mod.o
 LD [M] arch/x86/kernel/test_nx.ko
 CC   drivers/scsi/scsi_wait_scan.mod.o
 LD [M] drivers/scsi/scsi_wait_scan.ko
 CLEAN  arch/x86/boot/compressed
 CLEAN  arch/x86/boot
 CLEAN  
 CLEAN  arch/x86/kernel/acpi/realmode
 CLEAN  arch/x86/kernel/cpu
 CLEAN  arch/x86/kernel
 CLEAN  arch/x86/vdso
 CLEAN  drivers/char
 CLEAN  drivers/video/logo
 CLEAN  firmware
 CLEAN  init
 CLEAN  kernel
 CLEAN  lib
 CLEAN  usr
 CLEAN  .tmp_versions
 CLEAN  vmlinux System.map .tmp_kallsyms1.o .tmp_kallsyms1.S .tmp_kallsyms2.o .tmp_kallsyms2.S .tmp_kallsyms3.o .tmp_kallsyms3.S .tmp_vmlinux1 .tmp_vmlinux2 .tmp_vmlinux3 .tmp_System.map
 CLEAN  scripts/basic
 CLEAN  scripts/kconfig
 CLEAN  scripts/mod
 CLEAN  scripts/selinux/mdp
 CLEAN  scripts
 CLEAN  include/config include2
 CLEAN  .config include/asm .version include/linux/autoconf.h include/linux/version.h include/linux/utsrelease.h include/linux/bounds.h include/asm/asm-offsets.h include/asm-x86/asm-offsets.h Module.symvers

Mon, 28 Nov 2022 01:19:37 +0000, 0.0612s, 884.656kB